DRAMA
DRAMA

Yaratıcı Drama

Kurumumuzda yaş grubu ve gelişimsel aşaması uygun öğrenciler ile yaratıcı drama çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Yaratıcı drama; çocukların bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişimlerine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda öğrencilere, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri problemlerle rol playing ile başa çıkma deneyimi yaşatması açısından da önemlidir.

Yaratıcı drama çalışmalarına katılan çocukların;

-Empati yeteneği gelişir

-İletişim becerisi artar

-Topluluk içinde kendini ifade etme deneyimi yaşar

-Yaratıcılığı artar

-Takım çalışması değerini fark eder

-Duygularının farkına varır ve onları ifade eder

-Sözlü-sözsüz ifade becerilerini geliştirir

 

Yaptığımız çalışmalarda özellikle Özel Öğrenme Güçlüğü tanılı çocuklarımızda oldukça olumlu sonuçlar aldık. Pek çok gelişim alanını etkileyen, öğrencilerimizin sıkılmadan ve eğlenerek katıldığı bu çalışmaları yapmaktan biz de en az öğrencilerimiz kadar mutluluk duyuyoruz.