İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER
İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

 

İŞİTME YETERSİZLİĞİ NEDİR?:
Normal işiten bir bireyden söz edildiğinde, genellikle bu bireyin konuşmayı anlamak için yeterli düzeyde işitmekte olduğu kastedilmektedir. Çevrede aşırı gürültü olmamak koşuluyla, normal işiten bir birey herhangi bir özel araç, cihaz ya da teknik kullanmadan olağan durumlarda konuşmayı anlayabilmektedir. İşitme yetersizliği olan birey, bazı sesleri duyabilmekte fakat bu düzeydeki işitme konuşmayı anlaması için yeterli olmamaktadır. Çok ileri derecedeki işitme kayıplarında ise, bir işitme cihazı kullanıyor iken dahi, yalnız işitme yolu ile konuşmayı anlaması çok güç olmaktadır. Bu durumdaki bireyler konuşmayı anlayabilmek için dudak okuma yöntemini de kullanmaktadır.
İşitme kaybı çok hafif, hafif, orta, ileri, çok ileri olarak derecelendirilir. Ancak her işitme yetersizliği olan bireyin kaybı kendine özgüdür. Hiçbir kayıp bir diğer kişinin kaybı ile aynı sonuçları vermez. İşitme yetersizliği olan birey acilen cihazlandırılmalı ve işitme düzeyi geliştirilmelidir. Cihaz ne kadar erken dönemde yakılırsa yararı da o kadar fazla olacaktır. İleri ve çok iler derecede kaybı olan bireylere cihazlanma ve ortalama 6 aylık bir eğitim sürecinden sonra koklear implant ( biyonik kulak) uygulaması da yapılabilmektedir. Bu uygulama sonucunda bireyin işitme seviyesi normale yakın bir seviyeye gelebilmektedir. Ancak devamında mutlaka işitme ve konuşma eğitimlerinin sürdürülmesi gerekmektedir.

 

 

İŞİTME YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?:
İşitme yetersizliği vakalarının %95’inin doğum öncesinde, doğumda veya çocuk dili kazanmadan önce, %5’inin ise çocuk dili kazandıktan sonra oluştuğu bilinmektedir. İşitme yetersizliği nedenlerini doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olarak sınıflandırabiliriz.


Doğum Öncesi Nedenler:
Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalık (özellikle kızamıkcık, kabakulak, sarılık …)
Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi
Hamilelik döneminde annenin ototoksik ilaç ve alkol kullanımı
Hamilelik döneminde geçirilen kazalar
Kan uyuşmazlığı
Genetik faktörler
Akraba evliliği

 

Doğum Anı Nedenler:
Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar (kordon dolanması, oksijensiz kalma …)
Düşük doğum ağırlığı
Erken doğum
Bebekte kan değişimi gerektiren sarılık
Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenme

 

Doğum Sonrası Nedenler:
Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme
Çocukluk hastalıkları (havale, menenjit, kızamıkcık, kızıl…)
3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı (otit)
Çocukluk yaralanmaları (kafatası kırıkları, çatlakları, baş veya kulaklara şiddetli darbe, çok yüksek sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kulağa sokulan cisimler)
Bunlara rağmen işitme yetersizliğinin nedeninin bilinemediği durumlar da vardır.